۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۹, شنبه

جملات کوتاه

« و گفت ؛ هر که چنان پنداری که بی جهد رسید خطااست و هر که بجهد داند هم خطااست. » ( ابوسعید ابوالخیر )

۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۲, شنبه

روز معلم

با تقدیم احترام و تشکر از سرکار خانم مهندس شاهرخی ؛

۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۱, جمعه

آموزش معماری

چیستی دکترای معماری (07)
برای آشنایی بیشتر با عناوین رساله های دکتری، چند موضوع پذیرفته شده که مربوط به دانشجویان دوره دکتری معماری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی می باشد را معرفی می کنیم ؛
1- تحلیل مبانی نظری و عوامل موثر در شکل گیری معماری معاصر ایران (1357-1387)- رضا فراهانی
2- ماهیت خلاقیت و تاثیر آن در فرآیند طراحی معماری معاصر- مهران خیرالهی
3- تبیین نقش فضاهای باز مجتمع های مسکونی در ایجاد حس تعلق - علی جوان فروزنده
4- تاثیر معماری متاخر غرب بر معماری معاصر ایران از منظر نشانه شناسی - امیر مسعود دباغ
5- مطالعه تطبیقی نظم ساختارهای زنده (گیاه ) در ساخت محیط- بهرنگ اقبالی تبریزی
6- تبیین ساحت معنوی در خانه ایرانی - خسرو صحاف

۱۳۸۸ فروردین ۲۲, شنبه

آموزش معماری

اگر پرسند که چند حکم باشد بنائی را ، بگو که ده حکم است ؛
« اول آنکه هر صبح که برخیزد از علم و شریعت و طریقت با خبر باشد تا استادی او مسلم باشد .دویم ، هر کس را در خور حوصله و توانایی کار فرماید . سیم ، با سخاوت و خیر باشد . چهارم ،در کار خود استاد باشد و آنچه را که انجام دهد چنان باشد که از برای خود نماید .پنجم ،با همه کس به خُلق نیکو پیش آید . ششم ،تنگ حوصله نباشد. هفتم ،فقیردوست باشد. هشتم ، کاری گران و زیردستان خود را به نان و جامه شفقت نماید. نهم ، پسران مردمان را عزیز دارد. دهم ، در کار خود چُست و چالاک باشد .» «فتّوت نامه بنایان»

۱۳۸۸ فروردین ۱۵, شنبه

آموزش معماري

اگر پرسند که چند اصل است بنائی را ، بگو که پنج اصل است ؛
« اول با طهارت بودن ، دویم بر جاده راستی بودن ، سیم با حیا بودن و نظر از غیر برداشتن ، چهارم کم سخن گفتن ، پنجم به اَدب بودن نزد مشایخ و بزرگان .»
«فتّوت نامه بنایان»

سال نو مبارك

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت

که بباغ آمد از اِینراه و از آن خواهد شد

۱۳۸۷ بهمن ۲۲, سه‌شنبه

عکس معماری

خانه امیرکبیر-کاشان،باغ فین

(منبع ؛کتاب خانه ایرانی-جاسم غضبانپور)